Giao dịch trên 1500 công cụ.

Mọi lúc, mọi nơi.

Về chúng tôi / Giấy phép và Quy định

Giấy phép và Quy định

Golden Brokers Ltd. được ủy quyền và quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Labuan (Labuan Financial Sevices Authority) với số giấy phép MB/19/0030. Do đó, Golden Brokers Ltd. được ủy quyền kinh doanh với tư cách là Nhà môi giới tiền và thực hiện một số loại hình kinh doanh đầu tư tài chính như được cho phép theo Luật Chứng khoán và Dịch vụ Tài chính Labuan 2010.

Các quỹ của khách hàng được theo dõi chặt chẽ để đảm bảo tuân thủ các quy tắc, yêu cầu và hướng dẫn mới nhất theo quy định, đồng thời đảm bảo sự tách biệt khỏi tài khoản và quỹ của công ty.

Bạn có câu hỏi?

Đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng đa ngôn ngữ, tận tụy của chúng tôi luôn làm việc 24/5,cung cấp mức hỗ trợ cao nhất có thể cho tất cả các nhu cầu giao dịch của bạn.

Liên hệ

License and Regulation: Golden Brokers Ltd. is authorised and regulated by the Labuan Financial Services Authority (“LFSA”) with license number MB/19/0030. As such, Golden Brokers Ltd. is authorised to conduct business as Money Broker and carry out certain categories of financial investment business as permitted under the Labuan Financial Services and Securities Act 2010.

GOLDEN BROKERS LIMITED không cung cấp dịch vụ cho công dân tại một số khu vực pháp lý sau: Afghanistan, Cuba, Crimea, Israel, Sudan, Triều Tiên, Ethiopia, Iran, Bosna và Herzegovina, Iraq, Lào, Syria, Uganda, Vanuatu, Malaysia, Yemen, EU, US, Russia.

Risk Warning: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Please read the full Risk Disclosure

Visa Verified by Visa MasterCard MasterCard Secure Code Payop