Đòn bẩy là một công cụ dành riêng cho giao dịch CFD. Với đòn bẩy, khách hàng có thể nhân khối lượng giao dịch của họ mà nếu không có sẽ thấp hơn nhiều.

 

Hiệu ứng của đòn bẩy

Hiệu ứng đòn bẩy có nghĩa là bạn giao dịch không chỉ bằng vốn của mình mà chủ yếu sử dụng nợ bổ sung. Điều quan trọng cần lưu ý là sử dụng đòn bẩy mang lại cho bạn cơ hội tạo ra lợi nhuận thú vị hơn nhiều nhưng cũng làm tăng nguy cơ thua lỗ cao hơn đáng kể. Ngay cả khi tình hình thị trường vốn tương đối ổn định, hiệu ứng đòn bẩy có thể nhanh chóng gây ra lãi lớn hoặc lỗ cao. 

Giảm thiểu rủi ro và bảo vệ tài khoản

Trên thực tế, khi một nhà môi giới thông báo cho bạn thông qua một cuộc gọi ký quỹ rằng bạn cần cung cấp thêm vốn để vị thế của mình “tồn tại” và việc bạn muốn giữ vị thế mở hay bạn muốn đóng nó là tùy thuộc vào bạn. Cuộc gọi ký quỹ là một thông báo tới khách hàng khi tài khoản của họ không đủ để duy trì một vị thế mở với diễn biến không thuận lợi. Về chúng tôi, bạn sẽ nhận được lệnh gọi ký quỹ ở mức ký quỹ 100% để bạn có thể đóng vị thế của mình và ngăn chặn việc tự động đóng vị thế thua lỗ nhất, điều này không phải thuận lợi cho bạn trong mọi tình huống nhưng nó sẽ bảo vệ bạn khỏi chịu lỗ. Nếu bạn không tự mình giải quyết tình huống dựa trên lệnh gọi ký quỹ bằng cách đóng vị thế hoặc đặt thêm tiền và số vốn nằm dưới mức bảo đảm 50 phần trăm nêu trên, được gọi là ký quỹ đóng xảy ra, có nghĩa là vị thế sẽ bị đóng. tự động. Nếu bạn có nhiều hơn một vị trí đang mở, vị trí có khối lượng lớn nhất sẽ bị đóng.

Các công cụ quản lý tiền và rủi ro, chẳng hạn như cắt lỗ (lệnh thấp hơn giá thị trường hiện tại, lệnh thực hiện bảo vệ lợi nhuận được tạo ra hoặc hạn chế lỗ) và chốt lời (lệnh giới hạn thực hiện lệnh của bạn trên giá thị trường hiện tại), có thể giúp bạn giảm thiểu rủi ro một cách hiệu quả.