FOREX-MAG.COM, một nền tảng đào tạo chuyên biệt dành cho các nhà giao dịch, đã công bố kết quả của cuộc thi toàn cầu về Dịch vụ Khách hàng Tốt nhất. Golden Brokers đã được trao vị trí thứ 4, do đó gia nhập nhóm TOP 5 ưu tú cùng với những nhà môi giới nổi tiếng trên toàn thế giới trong lĩnh vực đầu tư trực tuyến.

 

Người dùng đánh giá nhà môi giới dựa trên các tiêu chí:

• Hỗ trợ bằng ngôn ngữ địa phương

• Khả năng thiết lập tài khoản dùng thử

• Khả năng giao tiếp thông qua trò chuyện trực tiếp

• Sự rõ ràng của trang web

• Sự thích ứng của thiết kế trang web với các thiết bị di động.

 

 

Danh sách kết quả có sẵn tại trang webcủa nền tảng.