Giao dịch trên 1500 công cụ.

Mọi lúc, mọi nơi.

Giao dịch / CHỈ SỐ

CHỈ SỐ

Index là một danh mục đầu tư của các cổ phiếu đại diện cho một thị trường cụ thể. Hầu hết các nền kinh tế lớn cũng như các nền kinh tế đang phát triển đều có ít nhất một chỉ số tài chính. Mục đích của các chỉ số là thể hiện định hướng chung của thị trường chứng khoán cụ thể hoặc của nền kinh tế chung của một quốc gia. Ưu điểm của các chỉ số giao dịch so với các cổ phiếu riêng lẻ và việc sử dụng chúng trong các chiến lược đầu tư thụ động là chúng cung cấp khả năng tiếp xúc với toàn bộ ngành công nghiệp. Ví dụ: Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (.US30_), một trong những chỉ số được sử dụng thường xuyên nhất trên toàn thế giới bao gồm các cổ phiếu từ 30 công ty lớn nhất ở Mỹ, chiếm khoảng 25% thị trường Mỹ. Các nhà đầu tư có thể mua cũng như bán hợp đồng chênh lệch (CFD) trên chỉ số. Tận dụng mức chênh lệch thấp nhất giữa giá mua và giá bán và khả năng sử dụng dễ dàng của đòn bẩy.
{{ heading }}
{{ item }}
{{ childHeading }}
{{ childRowItem }}

*Ngay sau khi bạn mở hoặc đóng vị thế giao dịch của mình, mức chênh lệch giữa giá mua và giá bán sẽ được khấu trừ khỏi tài khoản của bạn, đây là sự khác biệt giữa giá mua và giá bán hiện tại. Vui lòng lưu ý rằng: Golden Brokers Ltd có quyền mở rộng mức giá chênh lệch giữa giá mua và giá bán theo quyết định của mình, giảm đòn bẩy, đặt giới hạn tối đa của lệnh và tổn thất ròng giao dịch gộp của khách hàng. Golden Brokers Ltd cũng có quyền tăng mức ký quỹ trong những tình huống khi điều kiện thị trường yêu cầu như vậy.

Bạn có câu hỏi?

Đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng đa ngôn ngữ, tận tụy của chúng tôi luôn làm việc 24/5,cung cấp mức hỗ trợ cao nhất có thể cho tất cả các nhu cầu giao dịch của bạn.

Liên hệ

License and Regulation: Golden Brokers Ltd. is authorised and regulated by the Labuan Financial Services Authority (“LFSA”) with license number MB/19/0030. As such, Golden Brokers Ltd. is authorised to conduct business as Money Broker and carry out certain categories of financial investment business as permitted under the Labuan Financial Services and Securities Act 2010.

GOLDEN BROKERS LIMITED không cung cấp dịch vụ cho công dân tại một số khu vực pháp lý sau: Afghanistan, Cuba, Crimea, Israel, Sudan, Triều Tiên, Ethiopia, Iran, Bosna và Herzegovina, Iraq, Lào, Syria, Uganda, Vanuatu, Malaysia, Yemen, EU, US, Russia.

Risk Warning: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Please read the full Risk Disclosure

Visa Verified by Visa MasterCard MasterCard Secure Code Payop